நிலங்கள்

Ads Date

8 Per. Close to kandy city. 10 min , Half build house ( coullumn and slab) Gov, approved house plan NBRO approved Exchange possible Serching 3 bed roo...

நிலங்கள், அணிவட்ட

25/07/2018

மட்டக்களப்பில் உள்ள கருவேப்பங்கேனியில் 40 Perch உறுதி காணி விற்பனைக்கு உள்ளது இது இருதயபுரத்தின் அருகில் உள்ள நாவற்கேணி எனும் ஊரில் உள்ள காணியே விற்பன...

நிலங்கள், மட்டக்களப்பு

19/07/2018

Land in Karuvappankerny Near Batticaloa City Best place Excellent location Best offer Clear Title Details and document Electricity & Water Facilities ...

நிலங்கள், மட்டக்களப்பு

19/07/2018
Land for Sale near Richmond College, Galle

10 perches Rs. 400,000/= per perch 600m to Richmond College, Galle. Calm and quiet environment

நிலங்கள், கராபிட்டிய

08/07/2018
Consultation for Property related

With over a decade in the property business and providing various property related services locally and abroad.For world renowned companies such as Kn...

நிலங்கள், கொழும்பு 05

03/07/2018
Consultation for Property related

With over a decade in the property business and providing various property related services locally and abroad.For world renowned companies such as Kn...

நிலங்கள், கொழும்பு 05

03/07/2018