கல்வி

Ads Date
Academic Editing and Proofreading Service

We edit and proofread theses, dissertations, technical documents and papers intended for submission to academic journals and professional bodies. Qual...

வேறு கல்வி, கடுகஸ்தொட

02/09/2017
Cambridge International school text books - Grade 4 and 5

1) Nelson International Mathematics Student book 5 - ISBN 9871408519042 - LKR 1000 2) Cambridge Primary Science Learner's book 5 - ISBN 9781107663046 ...

முதன்மை கல்வி, நாவல

25/07/2017
3D EDUCATORS “SAP-HCM TRAINING" (Karachi, Pakistan)

ERP Systems "SAP-HCM TRAINING" Registration Open For next Batch SAP Human Capital Management (HCM) STRATEGIC and NON STRATEGIC *Knowing about the Huma...

பயிற்சி பாடநெறி, குரிஞ்சன்பிடிய

03/07/2017
Python Certification Online

Learn the simplest, easiest and the most widely used language for Web Development and Network Programming. Join an online training on Python to enhanc...

பயிற்சி பாடநெறி, கொழும்பு 01

01/07/2017
Database Training Courses

Experience the best career opportunities by becoming a certified database manager and administrator. A proper training in the Database Domain will pro...

பயிற்சி பாடநெறி, அங்கொட

30/06/2017
උඩරට නර්තනය, භරත නාට්යුමි සහ නව නිර්මාණ

නවෝදා රංගායතනය උඩරට නර්තනය, භරත නාට්යිමි සහ නව නිර්මාණ • පෙර පාසල් සිසුන්ගේ සිට 5 ‍ශ්රේ,ණිය සිසුන් දක්වා • 6 ශ්රේපණිය සිට O/L , A/L සිසුන් දක්වා ( ප්ර...

வகுப்புகள், கடுவெல

25/06/2017
IELTS / English Classes

Individual or Small Group Classes are conducted by a Experienced English Teacher who assures you the best out of you can. Visiting to any distance and...

பிரத்தியேக வகுப்புகள், கம்பஹா

24/06/2017